CHI Nederland


Chi Nederland

Chi Nederland is de Nederlandse vereniging voor Human Computer Interaction (HCI), een vakgebied dat ook bekend staat onder de Nederlandse term Mens-Machine interactie (MMI).

Als we het over onze vakgenoten hebben, spreken we over user interface professionals.

HCI is een multidisciplinair vakgebied, zowel in de wetenschappelijke wereld als in de praktijk. Het is een mix van ontwerpen, cognitieve psychologie, ergonomie, informatiekunde en informatica. User interface professionals werken aan aantrekkelijke, effectieve interfaces tussen mens en machine, waarbij de machine bijvoorbeeld een computer of een mobiele telefoon is.

 

Wat doet Chi Nederland

Chi Nederland richt zich zowel op user interface professionals, als op alle belangstellenden die met Human Computer Interaction te maken hebben.

De missie van de vereniging is het behartigen van de belangen van de leden:


Chi Nederland faciliteert activiteiten (jaarlijkse conferentie, lezingen, workshops, bijeenkomsten), en verspreidt kennis en informatie via deze website en een maandelijkse nieuwsbrief.

Geschiedenis van Chi Nederland

Chi Nederland is voortgekomen uit de Werkgroep Mens-Machine Interactie. Op 15 juli 1997 werd SIGCHI.NL goedgekeurd door ACM SIGCHI (“chartered”). De vereniging werd vervolgens officieel opgericht op 24 juni 1998 te Amsterdam. Op 8 juni 2006 is de naam veranderd in Chi Nederland.