CHI NederlandChi Nederland voor de zakelijke doelgroep / introductie Nina Fijen

30 oktober 2009 | Chi nieuws

Chi Nederland is het platform waar kennis, mensen en organisaties op het gebied van mens-machine interactie samen komen. Tot op vandaag de dag, doen we dat voor individuele leden en belangstellenden, o.a. met conferenties en meetings die door de leden worden georganiseerd. Vanaf nu willen we ook specifiek de zakelijke markt gaan bedienen. Leider van dit project: Nina Fijen

 

Pilot in samenwerking met IOP MMI

Onder de werktitel “Chi Business” is samen met IOP MMI een pilot opgezet. IOP MMI is een agentschap van het Ministerie van Economische zaken met als doel om kennisvorming en kennisdeling op het gebied van mens-machine interactie te bevorderen. Zowel Chi Nederland als IOP MMI waren al langer bezig om hun pijlen op de zakelijke markt te richten. Een doel waarin beide organisaties elkaar hebben gevonden en versterkt.

De aanloop

In de aanloop naar de pilot is een werkgroep samengesteld uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, het onderwijs, de overheid en natuurlijk Chi Nederland. Het doel was om de behoefte aan een zakelijk mmi-platform te bepalen. Dit heeft geleid tot de start van de pilot: het punt waar we ons nu bevinden.

De pilot: september 2009 - september 2010
De pilot is van start gegaan met drie doelen:

 

  1. Het realiseren van een online “bedrijvengids”
  2. Bewustwording genereren bij klant-organisaties van het belang van usabilty
  3. Sponsoring en bedrijfslidmaatschappen werven


Deze drie doelen zijn het resultaat van de werkgroep in de aanloop naar de pilot. In de pilot zelf wordt eerst een verdere detaillering gemaakt van deze drie doelen. Daarna richt de pilot zich op het realiseren van deze doelen.
 
De “bedrijvengids” is meer dan een online overzicht van MMI-bedrijven. Het doel is om de zakelijke markt net zo te mobiliseren en activeren als de particuliere leden. En om vragers en aanbieders van MMI diensten met elkaar in contact te brengen.

De bewustwording van het bedrijfsbelang van mmi/usability zal bij onze opdrachtgevers, onze klanten bereikt moeten worden. Dat is dus niet noodzakelijkerwijs een mmi-bedrijf, maar dan moet je denken aan organisaties in alle denkbare branches.

Sponsoring en Bedrijfslidmaatschappen zijn nodig om de pilot financieel te laten slagen. We hebben weliswaar geen winstoogmerk, maar het initiatief moet uiteraard bedruipend zijn.

Projectleider: Nina Fijen

Het bestuur is verheugd te kunnen vermelden dat we speciaal voor de pilot een projectleider hebben kunnen aanstellen: Nina Fijen. Zij organiseert de pilot in samenwerking met het Bestuur en zal jullie de komende tijd geregeld op de hoogte houden van de vorderingen.

Bij deze stel ik jullie graag voor aan Nina (zie hieronder).

Namens het bestuur,

 

 Marcel

 

Marcel Nahapiet
Bestuursvoorzitter

 

Nina Fijen: projectleider Chi Business

Als lid van Chi Nederland draag ik de vereniging een warm hart toe. Toen ik werd gevraagd voor de rol van projectleider voor het initiatief Chi Business hoefde ik dan ook niet lang na te denken. Ik heb net de magische leeftijd van 30 jaar bereikt, woon in Den Bosch en werk bij Capgemini als user experience consultant. Voor mijn werk kom ik met veel verschillende opdrachtgevers in aanraking zowel in binnen- als buitenland. Zo ik heb in het afgelopen jaar 8 maanden in Helsinki op het hoofdkantoor van Nokia gewerkt, een fantastische ervaring!


Ik merk dat er nog steeds veel opdrachtgevers zijn die niet of nauwelijks bekend zijn met user centered design of nog niet overtuigd zijn van de toegevoegde waarde van mmi / usability / user experience voor hun producten of diensten. Met Chi Business willen we (nog) meer aandacht vragen voor het vakgebied én aanbieders en vragers van usability diensten met elkaar verbinden. Momenteel ben ik samen met het bestuur aan het kijken op welke manier we dat gaan aanpakken. We hebben veel ideeën en zijn deze momenteel aan het toetsen onder de doelgroep. Gedurende de pilot (tot augustus 2010) zullen we in elk geval focussen op de website, communicatie en de organisatie van een aantal business events.

 

Om deze initiatieven tot een succes te maken zijn we op zoek naar mensen die het leuk vinden om hieraan mee te werken, bijvoorbeeld door deel uit te maken van de PR Commissie of door mee te helpen met het organiseren van een event. Mocht je interesse hebben, aarzel dan niet en neem contact op via bestuur@chi-nederland.nl .

 

Nina

 

Nina Fijen
Projectleider Chi Business