CHI NederlandInterfacezaken: Interface design en mode


3 januari 2009 | Column door Diurre Okma
- Toen ik op mijn opleiding zat, had ik de wens om van interface design een beroep te maken: als toegepast kunstenaar / inspirator. En zoals de kledingindustrie wordt geïnspireerd door de mode en modeshows, zo hoopte ik van interface design ook een seizoens- en jaargebonden verschijning te maken die de industrie inspireert.
> Lees verder