CHI Nederland


Contact

Contactgegevens van het Bestuur van Chi Nederland:

 

Chi Nederland
p/a Tjeerd de Boer
Linnaeushof 9-hs
1098 KH  Amsterdam


E-mail adressen

Bestuur: bestuur | apenstaartje | chi-nederland.nl
Ledenadministratie: ledenadministratie | apenstaartje | chi-nederland.nl  

Vacatures plaatsen: vacature | apenstaartje | chi-nederland.nl 
Webredactie ( / nieuwsbrief ) : webredactie | apenstaartje | chi-nederland.nl

 

Bankgegevens 

bankrekening: 59.70.56.633 (ABN AMRO, Amsterdam)
BIC (of SWIFT) van ABN AMRO = ABNANL2A
IBAN = NL31ABNA0597056633

website: http://www.chi-nederland.nl