CHI Nederland


Het vakgebied

Wat is CHI?

Computer Human Interaction (CHI) is het vakgebied dat zich bezig houdt met het bedienen van computers, machines en apparaten.

De user interface professionals vertegenwoordigen specificeren het product zodanig dat gebruikersbelangen en de belangen van de opdrachtgever met elkaar overeenstemmen. Daarnaast nemen user interface professionals deel in de rest van de ontwikkelcyclus, onder andere met testen, ontwerpen en ontwikkelen van de voorkant (wat de gebruiker ziet en ervaart) van bijvoorbeeld een computerprogramma.

Binnen het vak komen weer talloze specialisaties voor: het zal niet vaak voorkomen dat één en dezelfde user interface professional ontwerpt, test en ontwikkelt. Onderstaande functiebeschrijvingen geven een globale indruk van (nuance-) verschillen tussen user interface professionals. Wat de boel nog ingewikkelder maakt, is dat de user interface professional in de praktijk vaak meerdere ‘petten’ opheeft.

Interactieontwerper

Ontwerpt de samenhang tussen functies en schermen, ontwerpt globale scherminhoud. Deze term wordt veelal gebruikt voor applicaties en transactiegerichte websites.

Informatiearchitect

Takenpakket vergelijkbaar met de interactieontwerper. Deze term wordt veelal gebruikt voor informatieve websites en intranetten.

User experience designer (UX designer)

Vergelijkbaar met Interactieontwerper en Informatiearchitect. Deze functiebenaming benadrukt dat er meer is dan een goed functionerende interface. Hij moet liefst ook aansluiten bij de belevingswereld van de gebruiker, waardoor de UX designer ook verantwoordelijk kan worden gehouden voor het grafisch ontwerp – in elk geval voor de aansturing daarvan. Daarnaast kunnen ook gebruikersondersteuning en de gebruikersomgeving van doorslaggevende betekenis zijn bij de user experience.

Usability tester

Specialist in het testen van computerapplicaties en websites. Gaat anders te werk dan een softwaretester, die kijkt of het programma wel volgens de vooraf gedefinieerde specificaties werkt. Bij usability testen gaat het erom dat de gebruiker ook zelf zijn weg kan vinden in een computerapplicatie of website, of het 'lekker' werkt, makkelijk te leren is, efficiënt is in gebruik, en helder is, zodat hij niet snel fouten maakt.

Grafisch ontwerper

Enerzijds van belang voor een prettige uitstraling en aansluiting bij andere visuele uitingen van de klant, maar ook van onschatbare waarde voor het helder presenteren van informatie.

(Web) designer

Grafisch ontwerper die ontwerpt voor het web

(Web) developer

Software ontwikkelaar die gespecialiseerd is in de ‘presentatielaag’ van een computerapplicatie die wordt ontsloten via het web.

(Aanvullingen op deze lijst zijn welkom: mail naar redactie@chi-nederland.nl)

De noodzaak van CHI


Computer Human Interaction (CHI) is nodig omdat eindgebruikers vaak nauwelijks meer heen kunnen om het gebruik van computergestuurde apparaten, selfservice-internetapplicaties en andere software. Slechte gebruikersinterfaces en informatiestructuren frustreren: ze kosten de gebruiker extra (leer)tijd, als ze hun doelen überhaupt al kunnen realiseren. In het uiterste, maar niet ondenkbare geval brengt de eindgebruiker zichzelf en andere mensen in gevaar door verkeerd gebruik, dat in veel gevallen had kunnen worden voorkomen door het tijdig toepassen van CHI.

CHI is nodig omdat opdrachtgevers producten in de markt willen zetten die aansluiten bij relevante gebruikersdoelen. Om op die manier tevreden klanten te winnen en te behouden. Daarnaast levert goed toegepaste CHI dienstverleners daadwerkelijke kostenbesparing op: klanten die gebruik maken van goedkope zelfbedieningskanalen hebben geen ondersteuning nodig, en hoeven niet uit te wijken naar duurdere kanalen, zoals bemande telefonie en baliediensten.

Ten slotte wordt het gezicht van een bedrijf meer en meer bepaald door niet-fysieke gebruiksmogelijkheden die het de klant aanbiedt en door de manier waarop die mogelijkheden worden ontsloten.

MMI in Nederland

De belangrijkste, overkoepelende organisatie voor CHI in Nederland is Chi Nederland.

Organisaties die een deelgebied van CHI bestrijken zijn:

(Aanvullingen op deze lijst zijn zeer welkom: mail naar redactie@chi-nederland.nl)

Daarnaast zijn er adhoc initiatieven, bijvoorbeeld op gebied van Informatiearchitectuur die regelmatig worden aangekondigd op de agenda van deze site.