CHI NederlandApril 2005


In deze nieuwsbrief:
1. SIGCHI.NL lezing- en workshopavond "Meer halen uit multidisciplinaire teams" (Amersfoort, 12 april)
2. SIGCHI.NL lezingavond "Interaction design for children" (Eindhoven, 12 april)
3. SIGCHI.NL Algemene ledenvergadering (11 mei)
4. Vooraankondiging SIGCHI.NL Conferentie 2005 (13 oktober)
5. "Let's make things nice" door SIGCHI.NL erelid prof.dr. Gerrit van der Veer
6. SenterNovem Innovatievouchers 2005
7. Call for Participation: 7th International Workshop on Internationalisation of Products and Systems (Amsterdam, 7-9 juli)
8. Peiling van de maand


1. SIGCHI.NL lezing- en workshopavond
(Amersfoort, 12 april, 19.00)
Meer halen uit multidisciplinaire teams, 'proeverij' van een methode:

Veel technische ontwerpprojecten mislukken vanwege complexiteit in organisaties en een gebrek aan productieve multidisciplinaire samenwerking in teams. Een impasse in samenwerking doorbreek je alleen door belanghebbenden in het ontwerpproces samen te brengen en van elkaar te laten leren. Dit doe je door teams actief te faciliteren tijdens het ontwerpproces. Madelon Evers, design coach bij Human Shareware, ontwikkelde tijdens haar promotieonderzoek een "Design and Learning Methodology", dat hierop is gericht. Lees verder


2. SIGCHI.NL lezingavond
(Eindhoven, 12 april, 19.00)
"Interaction design for children" met twee lezingen.

Wolmet Barendregt: Beneficial personality characteristics for user tests
To evaluate a product it is important to test with a representative sample of users. When testing computer games with children, it is important to comply with this research dogma...

Willem Fontijn: StoryToy the Interactive Storytelling Toy
Children are drawn away from traditional toys and towards computer games at an ever younger age. Pervasive Computing may reverse that trend as it can bring similar levels of interactivity as available in computer games to traditional toys...
Lees verder


3. SIGCHI.NL Algemene ledenvergadering
(11 mei)
Op 11 mei houdt SIGCHI.NL een algemene ledenvergadering. Deze zal kort maar krachtig zijn. Het financiÎle jaarverslag over 2004 zal de hoofdschotel zijn. Daarnaast wil het bestuur kort terug- en (vooral!) vooruitblikken. Je aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

De ALV wordt gecombineerd met een interessante activiteit. Meer informatie over de activiteit volgt in een volgende nieuwsbrief, en natuurlijk op de website. SIGCHI.nl Agenda


4. Vooraankondiging SIGCHI.NL Conferentie 2005
(13 oktober)
Pak je agenda en blader naar donderdag 13 oktober. Maak daar de aantekening dat op die dag de SIGCHI.NL Conferentie 2005 gehouden zal worden. Het thema: "MMI Dichtbij". Meer zeggen we niet.
Een team van vrijwilligers, onder leiding van Peter Boersma (peter.boersma at ezgov dot com) is aan het werk om de conferentie verder vorm te geven. Meer nieuws in de volgende Nieuwsbrief en houd ook de SIGCHI.NL website in de gaten!


5. "Let's make things nice"
door SIGCHI.NL erelid prof. dr. Gerrit van der Veer
Ter gelegenheid van zijn aanstelling als hoogleraar Interaction Design aan de Vrije Universiteit van Amsterdam hield SIGCHI.NL erelid prof.dr. Gerrit van der Veer op vrijdag 28 januari de rede "Let's make things nice".

Deze openbare les gaat over het vakgebied "Interaction Design". Dat betekent dat we het zullen hebben over computers en mensen, en in het bijzonder over het ontwerpen van computersystemen voor mensen. Die systemen noemen we interactieve systemen, en het doel van het ontwerp vat ik nu vast even samen met de term "Experience". Dat kan ik niet goed vertalen, maar "beleving" komt in de buurt.
Lees de complete oratie (Word document)


6. SenterNovem Innovatievouchers 2005
Bij hogescholen, universiteiten en onderzoeksinstellingen ligt veel waardevolle kennis op de planken. Maar door gebrek aan samenwerking blijft die kennis vaak onbenut. Om te stimuleren dat MKB-bedrijven vaker gebruik maken van kennisinstellingen biedt Senternovum de " Innovatievouchers" aan. En deze regeling is voor een aantal van jullie misschien interessant. Via de innovatievoucher (maximale waarde 7.500 euro) kan een MKB-bedrijf kennis verkrijgen of een onderzoeksvraag uitzetten bij de genoemde kennisinstellingen. Vanaf 15 maart kunnen vouchers worden aangevraagd. De vraagstelling hoeft bij de aanvraag nog niet helemaal duidelijk te zijn. Op de SenterNovem site is meer informatie te vinden.


7. Call for Participation IWIPS 2005
(Amsterdam, 7-9 juli)
We are pleased to announce the 7th International Workshop on Internationalisation of Products and Systems (IWIPS) in Amsterdam, The Netherlands, 7-9 July 2005.

Conference theme: Designing for Global Markets: Bridging Cultural Diversity. Read more


8. Peiling van de maand
"In wat soort organisatie werkt u?"
Breng je stem uit!

Uitslag van de peiling van vorige maand:
"Ik ga dit jaar naar een grote HCI conferentie"
Ja (minimaal éacut;éacut;n): 49%
Nee, geen conferenties dit jaar: 23%
Nog geen concrete plannen dit jaar: 23%
Ja (meerdere zelfs): 4%