CHI NederlandJuni 2005

In deze nieuwsbrief:
1. SIGCHI.NL Algemene Ledenvergadering
(Amersfoort, 14 juni, 20.00)
2. SIGCHI.NL lezing: Htyp: communiceren ondanks spraakverlamming
(door Joris Verrips, Amersfoort, 14 juni, 19.00)
3. Het woord van de voorzitter
4. SIGCHI.NL Conferentie "HCI Close to You"
(Den Haag, 13 oktober)
5. Amsterdam IA Cocktail Hour "Show & Tell"
(Amsterdam, 22 juni, 18.00)
6. Vacatures
7. Peiling van de maand


1. SIGCHI.NL Algemene Ledenvergadering
(Amersfoort, 14 juni, 20.00)
De agenda is als volgt:
1. Opening
2. Goedkeuring notulen ALV 2004-11-10
3. Korte terugblik op de periode sinds de vorige ALV
4. Financieel Jaarverslag
5. Verslag van de kascommissie
6. Toekomstbeeld SIGCHI.NL
7. Rondvraag
8. Sluiting

Zoals gebruikelijk combineren we de ALV met een lezing. Joris Verrips zal de lezing geven (zie hieronder).

Locatie (vlakbij station Amersfoort Centraal):
HvU Kennissatelliet Amersfoort
Berkenweg 11
Amersfoort

Lees verder


2. SIGCHI.NL lezing: Htyp: communiceren ondanks spraakverlamming
(door Joris Verrips, Amersfoort, 14 juni, 19.00)
Joris Verrips, een arts met belangstelling voor wiskunde en voor ICT, ontwikkelde een systeem om mensen met een spraakhandicap te helpen communiceren. Met functies die ze (nog) goed beheersen, zoals typen, muizen, zuigen en blazen of het indrukken van twee schakelaars, kunnen ze tekst schrijven, laten uitspreken en, vooral, hergebruiken.

SIGCHI.NL bestuurslid Henk de Poot zal een dergelijk persona trachten te simuleren om met behulp van synthetische spraak de avond te openen en ons te vertellen hoe hij zich daarbij voelt en of we hem vaker in die rol zullen zien. Verder maken we kennis met het Htyp systeem, waarbij woordvoorspelling, lettermacro's, morse code en opgeslagen tekst gecombineerd worden met zowel opgenomen spraak als synthetische spraak.

Aanmelden: activiteiten at sigchi dot nl

Locatie (vlakbij station Amersfoort Centraal):
HvU Kennissatelliet Amersfoort
Berkenweg 11
Amersfoort

Lees verder


3. Het woord van de voorzitter
In de eerste jaren van de vereniging hebben we vooral continuïteit bereikt in lezingen en conferenties. Onze communicatie hebben we op de rit: website en nieuwsbrief. We zijn een zeer actieve vereniging. Workshops zijn een succesvolle uitbreiding aan onze activiteiten. En we zijn trots dat onze jaarlijkse conferentie in omvang en kwaliteit blijft groeien. Complimenten voor iedereen die daaraan bijdraagt!

De vereniging draait natuurlijk op het enthousiasme van vrijwilligers en leden. We willen dat enthousiasme levend houden en versterken. Daarom is het bestuur actief om het perspectief te schetsen waarlangs de vereniging zich zou kunnen ontwikkelen. We willen meer enthousiasme genereren door onze ambities te communiceren. Hoe kunnen we bijvoorbeeld onze maatschappelijke rol versterken? Wat moet die dan zijn? Hoe ontwikkelt de identiteit van de vereniging zich? Hoe kunnen we dat beter communiceren? Wat voor concrete producten en diensten leveren we nu en willen we in de toekomst leveren?

Het spreekt voor zich dat dit geen discussie is van het bestuur alleen. We nodigen jullie dan ook van harte uit om mee te doen. Kom naar de ALV op 14 juni of neem contact op met het bestuur at sigchi dot nl.

Joerka Deen
Voorzitter SIGCHI.NL
www.sigchi.nl


4. SIGCHI.NL Conferentie "HCI Close to You"
(Den Haag, 13 oktober)
Op donderdag 13 oktober 2005 organiseert SIGCHI.NL weer haar jaarlijkse conferentie. Dit jaar is het thema "HCI Close to You" en als locatie is gekozen voor de Haagse Hogeschool.

Als scientific chairs werken David Keyson (TU Delft), Renéacut; Collier (Philips & TU/e) en Anton Nijholt (Universiteit Twente) dit jaar mee aan de invulling van ons thema "HCI close to you". Nieuwe doelgroepen, gebruikscontexten en sociale aspecten krijgen volop de aandacht in deze conferentie. Het programma biedt weer een mix van wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaringen. Dit jaar besteedt SIGCHI.NL extra aandacht aan midden- en kleinbedrijf als doelgroep. We nemen daarom een aantal interactieve workshops in het programma op waarin deelnemers kunnen meediscussiÎren. De prachtige locatie en faciliteiten van de Haagse Hogeschool maken weer veel hands-on demonstraties, presentaties en publiciteit mogelijk. Binnenkort kun je de call for papers voor je eigen bijdrage aan deze conferentie tegemoet zien in je mailbox en op onze website.

Lees meer


5. Amsterdam Information Architecture Cocktail Hour "Show & Tell"
(Amsterdam, 22 juni, 18.00) The idea of the Show & Tell theme is that you (yes, that's you!):
(1) bring your favourite, vaguely IA-related BOOK, and/or
(2) think of a favourite, vaguely IA-related WEBSITE.

At the evening of the event you will be given 2 minutes to describe each item to the attendees and explain why they're worth exploring.

When: Wednesday, June 22nd, from 18:00 onwards
Where: Framfab, Frederiksplein 51, Amsterdam
RSVP: Please let Peter Boersma know if you intend to come (peter at peterboersma dot com)

Lees verder


6. Nieuwe vacatures
Er zijn een aantal nieuwe vacatures binnengekomen.

Lees verder


7. Peiling van de maand
"Vanuit Europa moeten er bindende richtlijnen worden gesteld t.a.v. de gebruiksvriendelijkheid van overheidsdiensten."
Breng je stem uit!

Uitslag van de peiling van vorige maand:
"Bibliotheken zullen door open content:"
- Uitgroeien tot informatieadviescentra: 45%
- De waarmerkers worden voor kwaliteit: 32%
- Steeds minder relevant worden: 14%
- Volkomen verdwijnen: 9%