CHI NederlandMaart 2004

In deze nieuwsbrief:
1. Avondlezing op 17 maart: 'Creatief met techniek'
2. Informatie Architecten borrel op 3 maart
3. OPROEP Lustrummagazine
4. Aanvulling op oproep voor bijdragen / Addition to call for papers
5. Beyond Usability: Designing the Complete User Experience
6. Peiling van de maand

1. Avondlezing op 17 maart: 'Creatief met techniek'
Techniek dient de mens, maar niet zonder slag of stoot. Hoe ontwerp je producten gebruikmakend van enabling technology? De lezingen geven je het antwoord. De lezing 'Read-It - Children Learn to Read with an Augmented Tabletop' wordt verzorgd door Claudia van Schijndel en Wouter Sluis, zij volgen de twee-jarige ontwerpersopleiding User System Interaction (TU/e). Maartje van Hardeveld, usability adviseur bij het BruikbaarheidsKennisCentrum van Rabofacet, geeft een lezing over 'Ontwerpen voor mobiel'.
Bekijk het programma van deze avond.

2. Informatie Architecten borrel op 3 maart
Wednesday, March 3 2004, you will have another chance to quench your thirst in the company of Information Architects and similar folks. Please come to Bram Donker's design studio "Aratio", located just off Dam Square, from around 6PM. There will be a short report of the Information Architecture Summit followed by drinks. You know why.

3. OPROEP Lustrummagazine
Ter gelegenheid van de lustrumconferentie van deze zomer gaan we een LUSTRUMMAGAZINE maken om het vakgebied te promoten. Voor het maken daarvan zoeken wij op korte termijn mensen die willen helpen met BEELDMATERIAAL (fotoís en/of illustraties) DTP en REDACTIE. Mail even als je zin en tijd hebt naar redactie

4. Aanvulling op oproep voor bijdragen
De geaccepteerde papers zullen worden opgenomen in de digitale bibliotheek van de Association for Computering Machinery. Dit betekent dat deze papers toegankelijk zullen zijn voor het wijdverbreide netwerk van ACM leden over de hele wereld. Meer informatie op www.sigchi.nl/conferentie

Addition to call for papers
The accepted papers will be added to the digital library of the Association for Computing Machinery. This means that those papers will be accessible for interested people of the worldwide network of the ACM community. More information on www.sigchi.nl/conferentie

5. Beyond Usability: Designing the Complete User Experience
Adaptive Path partners Jeffrey Veen and Peter Merholz are coming to Amsterdam for a two-day, hands-on workshop detailing the complete user experience design process, from gathering initial business requirements through developing functional specifications.
This workshop will teach you how to incorporate user goals, business needs, and organizational awareness into your design process. Your will develop a project plan, learn methods for research and design, and get advice on creating clear documentation. SIGCHI.NL members receive a 15% discount. Learn more

6. Peiling van de maand
'Toepassingen op mobiele telefoons zijn altijd gebruiksvriendelijk?' Geef je mening!

Uitslag van de peiling van vorige maand:
'Wat is de belangrijkste oorzaak van falende systemen?'
Er wordt geen rekening gehouden met drijfveren van gebruikers: 53%
Systeem is niet aangepast aan de menselijke vaardigheden: 22%
Doelstellingen van stakeholders zijn nooit in kaart gebracht: 22%
De techniek schiet te kort: 4%