CHI NederlandMei 2005


In deze nieuwsbrief:
1. Prijsvraag Naamsverandering SIGCHI.NL
2. Bijeenkomst van de werkgroep HCI in het hoger onderwijs
(Amsterdam, 18 mei, 16.00-19.00)
3. SIGCHI.NL lezingenavond - User centered design: Denken we met of voor de gebruiker?
(Amsterdam, 18 mei, 19.00-21.30)
4. SIGCHI.NL Algemene Ledenvergadering - 14 juni
(LET OP: datum veranderd)
5. SIGCHI.NL Conferentie "HCI Close to You"
(Den Haag, 13 oktober)
6. Presentatie Arbothemacahier 'Mens Computer Interactie'
(Den Haag, 12 mei)
7. Philips.nl wint de Usability Award 2005
8. ICT-Esperanto nu ook voor User Centered Design
verslag SIGCHI.NL workshop door Igor Freeke
9. De Naam M/V: Elly Lammers
interview door Mariette de Haan
10. Peiling van de maand


1. Prijsvraag Naamsverandering SIGCHI.NL
Op de vorige Algemene Ledenvergadering kwam het reeds ter sprake: een andere naam voor SIGCHI.NL. De huidige naam kende volgens de vergadering twee belangrijke bezwaren:

1. Special Interest Group for Computer-Human Interaction klinkt "te academisch"
2. S.I.G.C.H.I. is moeilijk uit te spreken, vooral voor buitenstaanders

Vooral in de promotie van ons vakgebied merken wij dat onze huidige naam niet goed werkt. Reden voor ons om aan jullie, de leden van de vereniging, te vragen om een nieuwe roepnaam te bedenken!

Stuur je suggesties naar bestuur at sigchi dot nl en maak kans op gratis deelname aan de jaarlijkse SIGCHI-conferentie in oktober van dit jaar! De procedure is verder als volgt. Het bestuur zal uit alle inzendingen een selectie maken. Deze selectie wordt in de volgende peiling voorgelegd aan de leden, waarbij de naam met de meeste stemmen als winnaar van de prijsvraag zal gelden. De winnende naam zal vervolgens in de Algemene Ledenvergadering officieel worden voorgesteld als nieuwe roepnaam.

Het is hierbij overigens NIET de bedoeling dat onze relatie met "moedertje" ACM SIGCHI verandert, of dat zelfs maar onze naam in de statuten verandert.
Het gaat louter en alleen om de ROEPNAAM. Verder zijn leden van het bestuur uitgesloten van deelname aan de prijsvraag. Tenslotte zal, indien twee of meer mensen dezelfde naam opsturen, de eerste persoon als 'bedenker' van de naam gelden. Wees er dus snel bij!

Veel succes en originaliteit toegewenst!


2. Bijeenkomst van de werkgroep HCI in het hoger onderwijs
(Amsterdam, 18 mei, 16.00-19.00)
Aanmelden a.u.b. bij Sanne 't Hooft: shooft@xs4all.nl
Locatie: Hogeschool van Amsterdam - De Leeuwenburg (naast het Amstel Station) Routebeschrijving

Mocht je met de auto willen komen, laat me dat dan even weten. Dan kan er een parkeerplaats gereserveerd worden.

Programma in het kort:
16.00 uur: Workshop HCI in projecten
18.00 uur: Broodjes en IAM tour
19.00 uur: SIGCHI.NL lezing

Lees verder


3. SIGCHI.NL lezingenavond - User centered design: Denken we met of voor de gebruiker?
(Amsterdam, 18 mei, 19.00-21.30)
Gebruikersgericht ontwerpen (UCD) is makkelijker gezegd dan gedaan. Vaak komen gebruikers pas in een gevorderd projectstadium aan boord, terwijl de werkelijke belofte van UCD in de vroege ontwerpstadia ligt: frontloading.

Tijdens deze lezingenavond bekijken we aan de hand van twee recente projecten een aantal valkuilen en best practices voor UCD in praktijk.

1. Publiekscatalogus van de Universiteitsbibliotheek Leiden
Igor Freeke (Freeke.net Interactieontwerp & Usability)

2. Rust voor Kenniswerkers
Joke Kort (TNO Informatie- en Communicatietechnologie) en Henk de Poot (Telematica Instituut)

Locatie: Hogeschool van Amsterdam - De Leeuwenburg (naast het Amstel Station) Routebeschrijving

Aanmelden kan via activiteiten at sigchi dot nl

Lees verder


4. SIGCHI.NL Algemene Ledenvergadering - 14 juni
(LET OP: datum veranderd)
De agenda is als volgt:
1. Opening
2. Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering 2004-11-10
3. Korte terugblik op de periode sinds de vorige ALV
4. Financieel Jaarverslag
5. Verslag van de kascommissie
6. Instelling raad van advies
7. Toekomstbeeld SIGCHI.NL
8. Rondvraag
9. Sluiting

Ad punt 6: het bestuur gaf in de vorige ALV aan te denken aan de oprichting van een 'raad van advies', een groep wijzen die SIGCHI.NL (met raad en zo nu en dan wellicht ook met daad) bij willen staan. Het bestuur wil de oprichting van die raad op deze ALV formaliseren.

Ad punt 7: het bestuur is al een tijd aan het nadenken over de toekomst van SIGCHI.NL. Het gaat daarbij om vragen zoals "moet SIGCHI.NL groter worden?", "moet SIGCHI.NL deel gaan nemen aan het maatschappelijk debat?", "zou SIGCHI.NL een keurmerk worden?". Het bestuur heeft daarover met een aantal leden gepraat, en zal zijn ideeÎn in deze presenteren. Daarna kan over de ideeÎn gediscussieerd worden. Je aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Zoals gebruikelijk combineren we de ALV met een lezing. Meer informatie in de volgende nieuwsbrief, en natuurlijk op de website: Lees verder


5. SIGCHI.NL Conferentie "HCI Close to You"
(Den Haag, 13 oktober)
Op donderdag 13 oktober 2005 organiseert SIGCHI.NL weer haar jaarlijkse conferentie. Dit jaar is het thema "HCI Close to You" en als locatie is gekozen voor de Haagse Hogeschool.

Gedurende de dag zal aandacht besteed worden aan Mens-Machine Interactie in je nabije omgeving. Dit jaar zal extra aandacht besteed worden aan het midden- en kleinbedrijf waar gebruikersvriendelijkheid voor toegevoegde waarde kan zorgen. Een paper track met gerespecteerde chairs maakt onderdeel uit van het programma. Het conferentie team houdt je via de SIGCHI.NL website op de hoogte.
Lees verder


6. Presentatie Arbothemacahier 'Mens Computer Interactie'
(Den Haag, 12 mei)
Veel gebruikers, inclusief arbo-professionals, zien software als een vaststaand gegeven. Gebreken en beperkte functionaliteit leiden tot irritatie en worden vervolgens gelaten geaccepteerd. Daarbij is er ook nog een sterke neiging om fysieke klachten (RSI) te herleiden op fysieke oorzaken zoals de vorm van de muis of de hoogte van het scherm. Software blijft daarom vaak buiten schot, geheel ten onrechte.
Lees verder


7. Philips.nl wint de Usability Award 2005
Philips.nl heeft de Usability Award 2005 gewonnen. Minvws.nl (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) werd tweede en Postbank.nl eindigde op de derde plaats.

Volgens de jury heeft "Philips een enorme sprong voorwaarts gemaakt met de introductie van de nieuwe site. Voor consumenten is het erg eenvoudig om de verschillende Philips producten te vinden, ondanks het grote aanbod. Bovendien is het duidelijk dat aan de usability van de site erg veel aandacht is besteed."
Lees verder


8. ICT-Esperanto nu ook voor User Centered Design
verslag SIGCHI.NL workshop door Igor Freeke
Een geruststelling voor buitenstaanders: ICT'ers begrijpen soms elkaar ook maar nauwelijks. Software-ontwikkelmethodes proberen daar verbetering in te brengen. Een methode die in een paar jaar tijd een ware zegetocht door ICT-land maakte is RUP: Rational Unified Process. Helaas biedt RUP weinig soelaas voor de User Centered Design-aspecten van het software-ontwikkelproces. Die leken namelijk tot voor kort simpelweg niet te bestaan in de wereld van RUP. Verschillende User Centered Designers (UCD-ers) zien zich daarom genoodzaakt de ontwikkelmethodes naar hun eigen hand te zetten.
Lees verder


9. De Naam M/V: Elly Lammers
interview door Mariette de Haan
Elly Lammers, vrouw van en naast Gerrit van der Veer, is de volgende in de serie De Naam M/V. Lees meer over Zomerhitte, alle ins- en outs van CHI 2005, Baantjer en de Brusselse wafels van Gerrit...
Lees verder


10. Peiling van de maand
"Bibliotheken zullen door open content..."
Breng je stem uit!

Uitslag van de peiling van vorige maand:
"In wat soort organisatie werkt u?"
27%: Groot bedrijf
22%: Zelfstandig
15%: MKB
14%: Academische instelling
12%: Anders
10%: Overheidsinstelling