CHI NederlandSeptember 2004

In deze nieuwsbrief:
1. Inleiding
2. Algemene Leden vergadering
3. CHI2004 Ω op 14 september
4. Lezing Leeuwarden 12 oktober
5. Oproep conferentieteam 2005
6. SIGCHI.NL huisstijl
7. Peiling van de maand

1. Inleiding
Tijdens de afgelopen conferentie hebben zich veel nieuwe leden aangemeld. Welkom!

CIBIT is verhuisd en is daarom geen vaste lokatie meer voor de SIGCHI.NL lezingen. Na vele jaren van de faciliteiten van Cibit gebruik te hebben mogen maken is het voorbij. SIGCHI.NL wil Cibit hartelijk bedanken voor al hun inspanningen!

Uiteraard zijn we druk op zoek naar een nieuwe lokatie, bij voorkeur in het midden van het land. Zowel vaste als tijdelijke lokaties zijn mogelijk. Suggesties zijn zeer welkom op bestuur at SIGCHI dot NL!

2. Algemene Leden vergadering
Datum: 11 november 2004
Aanvang: 19:00 uur
Lokatie: nader bekend te maken (hou de aankondiging in de gaten).

Agenda
1. Opening
2. Goedkeuring verslag vorige ALV
3. Verslag bestuursleden over het afgelopen jaar
4. Bestuurswissel
6. Plannen voor het komende jaar
7. Rondvraag
8. Sluiting
Joerka Deen, Tjeerd de Boer, Reinder Verlinde en Henk de Poot hebben aangegeven in het bestuur te willen blijven. Vacante bestuursfuncties zijn:
- Secretaris
- Communicatie (o.a. beleid website en nieuwsbrief)
- PR en Marketing (o.a. ledenbeleid, media en ledenwerving)

Heb je interesse of wil je meer informatie over vacante posities? Neem dan contact op met bestuur at SIGCHI dot NL

3. CHI2004½ op 14 september
Op dinsdag 14 september zal de tradionele Nederlandse versie van de CHI gehouden worden, met een aantal sprekers die vertellen over wat ze op de CHI gehoord/gezien hebben of een eigen verhaal nogmaals vertellen.

Aanvang: 19:00 uur
Lokatie: Vlaardingenlaan 9, Amsterdam
Bekijk het programma

4. Lezing Leeuwarden 12 oktober
Lezingen van Deike Schulz over een nieuwe kijk op usability en Marco van Hout over het meten van emoties in interactie.

Aanvang: 19:00 uur
Lokatie: Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Tesselschadestraat 12
Bekijk het programma

5. Oproep conferentieteam 2005
Voor de conferentie die in 2005 georganiseerd wordt zoeken we nu projectteamleden. Help mee om om weer zo'n geweldige (of nog betere) conferentie te organiseren. Het formaat van de afgelopen conferentie, een mix van wetenschappelijke en praktijk onderwerpen, willen wij graag doorzetten. Meld je aan bij bestuur at SIGCHI dot NL

6. SIGCHI.NL huisstijl
Wil jij degene zijn die de huisstijl van SIGCHI.NL neerlegt?

SIGCHI.NL heeft vanaf het het begin als huisstijlkleur oranje gehad die in de afgelopen vijf jaar in de communicatie is gebruikt. Zo hebben wij de grote SIGCHI.NL vlag die oranje is en bij de afgelopen lustrumconferentie in Amsterdam waren de oranje conference bags natuurlijk ook een uiting van onze eigen identiteit. Echter, alleen de kleur is niet genoeg voor het definieren van een huisstijl.

Omdat wij met het lustrum een tijdperk hebben afgesloten, is het bestuur van mening dat het nu de uitgelezen mogelijkheid is om een complete huisstijl neer te leggen voor de vereniging voor minstens de aankomende 5 jaar. We willen meer dan alleen de kleur oranje om onze vereniging meer gezicht te geven.

Heb jij ervaring in het neerleggen van huisstijlen en lijkt het jou wat om verantwoordelijk te zijn voor de eerste complete huisstijl van SIGCHI.NL? Je krijgt van het bestuur 4 maanden de tijd om te komen tot een SIGCHI.NL huisstijl. Je krijgt input voor de huisstijl vanuit het bestuur en bestaand materiaal. De huisstijl moet alle communicatiekanalen beslaan: website, nieuwsbrief, briefpapier, etc.

Ben jij de persoon naar wie wij op zoek zijn en ben jij geinteresseerd om de job op te pakken? Meld je dan aan via bestuur at SIGCHI dot NL.

7. Peiling van de maand
'De tien usability heuristics van Jacob Nielssen zijn nog steeds volledig' Breng je stem uit!

Uitslag van de peiling van vorige maand:
'Welk onderwerp moet in een volgende lezing aan bod komen?'
26% Emoties
17% Ontwerp methodologie
12% Design of learning systems
12% Doelgroepbenadering
9% Design with children
8% Toegankelijkheid
8% Productontwerp
5% Tangible design
1% Publieksinformatie