CHI Nederland


Organisatie

Bestuur

De samenstelling van het bestuur is als volgt:


Het bestuur vergadert eenmaal per maand. Voor informatie over de bestuursvergaderingen kunt u contact opnemen met secretaris@chi-nederland.nl.

Commissies

Chi Nederland bestaat uit verschillende commissies:

Activiteitencommissie

Deze commissie zorgt dat er lezingen, evenementen en conferenties plaatsvinden.

Dit betekent eerst en vooral initiatieven vanuit de vereniging stimuleren en faciliteren. Lid of niet, ideeën en suggesties voor nieuwe Chi Nederland activiteiten zijn altijd welkom.

Voor grootschaliger activiteiten zoals de conferenties en het lustrum is een groter team van vrijwilligers actief. Dat groeit vaak gaandeweg als meer vrijwilligers zich aansluiten. Onze regelmatige activiteiten, liefst verspreid door het land, maken de vereniging zichtbaar en bereikbaar als platform om kennis uit te wisselen en ideeën te ontwikkelen.

 

 

conferentieteam 2007:

Femke Boelsma | Heleen Boland | Sanne ‘t Hooft | Saskia Idzerda | MediaCatalyst | Elise van Krevelen | Onno Kubbe | Karin Nieuwenhuizen | Henk de Poot | Wouter Sluis-Thiescheffer | Jutta Schneider | Janienke Sturm 

 

Webcommissie

Martijn Klompenhouwer | Vacant  

 

Deze commissie is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van de vereniging. Interne communicatie richt zich op de leden, bijvoorbeeld de maandelijkse nieuwsbrief en het up-to-date houden van de website. Externe communicatie richt zich naar buiten toe, het krijgen van landelijke bekendheid voor het vakgebied.

Nieuwsbriefcommissie 

Vacant | DJ Hoets

Marketingcommissie

Deze peilt de vraag van de leden en vertaalt dit in een dienstenaanbod.

Commissie online infrastructuur

De online infrastructuur commissie is verantwoordelijk voor de technische kant van de Chi Nederland activiteiten op internet.

Raad van advies

De raad van advies van Chi Nederland adviseert het bestuur over beleid en visie.
Huidige leden van de raad zijn:

Projectteams

Tenslotte werkt Chi Nederland veel met projectteams. Een projectteam wordt opgezet voor relatief kortlopende activiteiten. De nadruk ligt hierbij op het afronden van het project, waarna het team wordt opgeheven. Elk projectteam bestaat uit een of meer personen en heeft een teamleider.
Voorbeelden van projectteams zijn: