CHI Nederland


Sponsoring

Chi Nederland dankt zijn bestaan voor een belangrijk deel aan de bijdragen van haar sponsoren. Zonder sponsoren zou het voor de vereniging vrijwel onmogelijk zijn om de huidige activiteiten te ontplooien.

 

Huidige sponsoren

Filterdesign (premium)

 

Ook sponsor worden?

Kijk hier wat de mogelijkheden zijn:

 

Sponsoring 'in natura'

In het verleden bedrijven werken (gedeeltelijk) onbetaald meegewerkt aan projecten van de vereniging. Op dit moment lopen er geen projecten lopen waarbij sponsoring in naturaplaatsvindt, maar in overleg met het bestuur berstaan er wellicht mogelijkheden.

 

Geldelijke sponsoring

Naast de bovengenoemde sponsoren zijn er ook organisaties die de vereniging sponsoren in de vorm van een geldelijke bijdrage (zie onderaan deze pagina wat de verschillende typen sponsorpakketten omvatten):

IOP/MMI (Premium sponsor)

Het Innovatiegerichte Onderzoeksprogramma Mens Machine Interactie (iop.nl) stelt zich tot doel in Nederland een netwerk te creëren tussen bedrijven en kennisinstellingen die werken aan innovatie op het gebied van interactie tussen mens en machine. IOP-MMI sponsort de ontwikkeling en het beheer van de Wie-is-Wie database gedurende de eerst jaren van het bestaan daarvan.

(meer informatie: iop.nl)

 

Conferentie

Tenslotte is er een groot aantal bedrijven en organisaties, dat onze conferenties sponsort. Meer daarover is te vinden op de conferentiepagina('s).

geïnteresseerd?

Neem contact op met het bestuur (bestuur@chi-nederland.nl).

 

 


Sponsorpakketten

 

Type:  Premium: Goud: 
 Zilver
Sponsorbedrag / jaar: 
 5000 euro (+)
 2500 euro  1000 euro
Web: homepage logo  Ja Nee
Nee
Web: vermelding in footer*  Ja  Ja  Ja
Web: vermelding op sponsorenpagina*  Ja  Ja  Ja
Nieuwsbrief: advertorials per jaar**  2x  1  Geen
Chi Nederland activiteiten: korting op sponsoring***  25%  12,5%  5%
Print uitingen: “sponsored by...” *  Ja  Ja  Ja
Inlay (folder/flyer) bij jaarlijkse contributiebrief****  Ja  Nee  Nee
Sponsorclaim ‘hoofdsponsor van Chi Nederland’ toegestaan  Ja  Nee  Nee

 

*
 onder vermelding van type sponsoring (Premium, Goud, Zilver)

**

 

 

 

 onder voorwaarden:
> tekst moet van vakinhoudlijke (w)aard(e) zijn
> tekst kan worden geredigeerd
> maximaal 250 woorden
 ***  conferenties etc onder de ‘paraplu’ van Chi Nederland
 ****  A4 formaat – meerdere pagina’s mogelijk; bij overschrijding van de normale portokosten worden de extra kosten in rekening gebracht.

 

Sponsorbedragen worden berekend op basis van kalenderjaren.  

Instappen gedurende een kalenderjaar: Bij instappen in het 1e, 2e, 3e of 4e kwartaal van een kalenderjaar wordt respectivelijk ¾, ½, ¼ van het sponsorbedrag of niets in rekening gebracht. In het laatste geval wordt direct een sponsorcontract voor het volgende jaar opgemaakt.