CHI NederlandYohan Creemers

interviews/chi-interview-sep2008_kl.jpg

 

Hoe heet je functie en wat doe je?

Zeven jaar geleden heb ik ontwerpbureau Ylab opgericht en mezelf de functie Design Director gegeven. Ik hou me voornamelijk bezig met ontwerpen voor interactieve media. Het ontwerptraject begint voor mij met een inventarisatie van de doelgroep en haar doelen. Daarna volgt een schetsfase om oplossingen voor de ontwerpproblemen te verkennen.


Als een standaardoplossing niet afdoende lijkt - en de grenzen van de techniek in zicht zijn - dan ga ik in een vroeg stadium een mogelijke implementatie zoeken. Ik noem dit concept research, een activiteit die ergens tussen schetsen en prototypen in zit.

Uiteindelijk wordt het ontwerp vastgelegd in een document, eventueel aangevuld met een interactief prototype. Ik leg de detaillering tot zo'n 80% vooraf vast. De resterende 20% volgt tijdens de realisatie.

 

Wat vind je hét voorbeeld van een unusable product?

De iPod vind ik een mooi voorbeeld van een hedendaags unusable product. De andere aspecten van de totale user experience - usefulness en desirability - zijn zo goed, dat de slechte usability ruimschoots gecompenseerd wordt.
 
Ik stoor me dan ook meer aan producten en websites die de eindgebruiker niet serieus nemen. Dit uit zich bijvoorbeeld in webformulieren waar ik mijn e-mailadres twee maal moet invullen, waar ik gedwongen wordt om huisnummer en straatnaam afzonderlijk in te vullen of waar ik vermaand wordt dat mijn telefoonnummer niet klopt als ik er spaties tussen type.
 
Nog storender zijn sites die pretenderen klantvriendelijk te zijn, maar ondertussen volledig gericht zijn op het eigen belang. Denk aan een webshop die bij elk product meteen de duurdere alternatieven laten zien, terwijl een klant bij het kiezen evenveel behoefte heeft aan zicht op de goedkopere alternatieven.

Het gaat er dus niet alleen om of een product bruikbaar is, maar vooral of het ontwerp écht user centered is.

 

Welke ontwikkelingen zie je in de markt die invloed hebben op je werk?

Douglas Adams schreef over het einde van de 20e eeuw: 'When we started to get interactivity back'. Na een eeuw lang beheerst te zijn door passieve media als radio en tv, brengen ontwikkelingen als web2.0, ubicomp en natural interfaces de mogelijkheden voor hernieuwde interactie tussen mensen. Wel gefaciliteerd door apparaten, maar er niet meer door gehinderd. De benodigde technologieën zijn nu uit de experimentfase. Voor ontwerpers breekt een uitdagende tijd aan.

 

Welke site, boek of event zou je andere leden willen aanbevelen?

Het laatst gelezen boek waar ik enthousiast van werd is ‘Designing for the Social Web’ van Joshua Porter. De titel is eigenlijk veel te bescheiden. Joshua’s scherpe observaties zijn van toepassing op alle consumentenproducten, niet alleen op sociale websites. Boeken als deze inspireren me. Daarnaast haal ik inspiratie uit lezingen en conferenties, zoals recent The Web and Beyond > Mobility.

Voor Chi Nederland organiseer ik momenteel Design by Fire 2008, een evenement dat ik alle interactie-, informatie-, interface- en experience-ontwerpers van harte wil aanbevelen. Ook dit jaar staan weer unieke sprekers op het programma. Zij zullen een breed scala aan onderwerpen aansnijden, waaronder: natural user interfaces, designing for user generated content, design led innovation en interactieve architectuur. Persoonlijk verheug ik me met name op Brendan Dawes (magneticNorth, UK) en Thomas Castro (LUST, NL) die grensverleggend en inspirerend werk leveren.


Waar zou een andere mmi-expert je bij kunnen helpen?

Waar zou een andere mmi-expert je bij kunnen helpen.
Een andere interaction designer die me wil helpen bij het opzetten van een maandelijkse informele borrel mag direct contact opnemen. Een borrel waar je heen gaat met je laatste schetsen onder de arm om die door vakgenoten te laten bekritiseren en bewonderen. Dit zal ongetwijfeld erg gezellig zijn, maar daarnaast zal het leiden tot kwalitatief betere ontwerpen.