CHI Nederland


Design met Emotie, Gebruikersdoelen en beleving (ASPA)

Veranderende rol van het kantoor

Door verschillende ontwikkelingen op maatschappelijk, economisch en technologisch gebied zien we dat de rol van kantoormedewerker en daarmee ook de rol van het kantoor steeds meer veranderd. Activiteiten van medewerkers vinden steeds meer plaats op wisselende locaties en veranderen van administratief naar communicatief. Het kantoor verandert in een ontmoetingsplaats met een onregelmatige bezetting en het werkproces is een dynamisch proces geworden, waarbij het mogelijk moet zijn om overal te werken (thuis, onderweg en op kantoor). Door al deze veranderingen staat de traditionele rol van het kantoor onder druk en is er een behoefte ontstaan waarbij andere kwaliteiten als flexibiliteit en mobiliteit voorop staan. Het kantoor wordt steeds meer een omgeving waarbij beleving, communicatie en verwerking van informatie centraal staat.

 

Het kantoor, een ontmoetingsplek

Het optimaliseren van communicatie en beleving laat zich in een werkplek vertalen naar open en transparante kantoren met veel aandacht voor licht, lucht, ruimte en vrijheid van werken. Het kantoor verandert hiermee naar een ontmoetingsplek en werkomgeving met een sterke sociale structuur, beleving en optimale communicatie. De inrichting van de ruimte dient te voldoen aan de hedendaagse kwaliteitseisen en veranderingen in de behoefte van de individuele gebruiker, waarbij welzijn, geborgenheid en erkenning centraal staat.

 

  

 

‘The Village Office’

ASPA, gastheer van de algemene ledenvergadering op donderdag 11 februari van Chi-Nederland, creëert eigentijdse werkomgevingen die zich laten aanpassen aan de veranderende maatschappij en aan moderne veeleisende organisaties. Het veranderende werkproces en de veranderende rol van het kantoorgebouw hebben gevolgen voor de kantoorinrichting en het concept daarachter. In de nieuwe generatie kantoren is steeds meer aandacht voor de mens, hun behoefte, het werkproces en de beleving ervan. Met het concept ‘The Village Office’ speelt ASPA in op de veranderingen van het kantoorleven.

 

‘The Village Office’ is een concept ter illustratie van een nieuwe generatie kantoorgebouwen waar dynamiek, wisselende activiteiten en gebruik centraal staan en kantoor werkzaamheden optimaal worden gefaciliteerd. ASPA legt als interieurontwerper het verband tussen de werkomgeving van medewerkers, het werkplezier en de positieve invloed daarvan op de productiviteit. Het ASPA design team heeft het concept ‘The Village Office’ gebaseerd op de filosofie van de dorpsstructuur met als karakter het belevingskantoor. Dit als ontmoetingsplek voor mensen, met grote verscheidenheid in thema’s en onderscheidende werkpleksituaties. De centrale focus is gelegd op kwaliteit, life-style en kwaliteitsverhoging van de totale werkomgeving. De totaalinrichting kenmerkt zich door een hoge kwaliteit, levensstandaard en grote verscheidenheid in indeling met tal van belevingskenmerken en gelijkwaardige kwaliteit als in de woonomgeving.

 

Technische infrastructuur

De rol en de functie van het kantoor is veranderd en het grenzeloze kantoor heeft zijn intreden gedaan. Ongeacht de locatie, binnen of buiten het kantoor, kunnen medewerkers permanent verbonden zijn met het datanetwerk en contacten. Aanpassingen van de technische infrastructuur en koppeling aan het netwerk en internet maakt dit mogelijk. Gebouwen transformeren zich tot hotspots en draadloze werkomgevingen. Binnen of buiten het kantoor beschikken de medewerkers naar behoefte over alle noodzakelijke informatie en nieuwsberichten en wordt continue op de hoogte gehouden van nieuws, feiten of verandering van informatie.

 

Multimediale werkomgeving

Een inspirerende werkomgeving met optimale mogelijkheden voor communicatie en inspiratie. Door de integratie van techniek, technologie en optimale hulpmiddelen is het gebouw en inrichting getransformeerd tot een inspirerende multimedia werkomgeving. Een verbinding tussen ruimte, mens en techniek. De inrichting van ‘The Village Office’ kenmerkt zich als een transparant en kleurrijk kantoorgebouw. Het is een belevingskantoor waar men continu wordt geprikkeld en gestimuleerd. De indeling en inrichting van het gebouw is een ware menukaart van alle noodzakelijke functies met grote diversiteit aan werkplekken, ontvangst, bespreking- en lounge ruimtes en algemene voorzieningen, ontworpen om de gebruikers optimaal te faciliteren en te motiveren.

 

Ontwikkelingen in de kantorenmarkt gaan verder dan een uniek kantoorconcept en vraagt om een nieuwe visie van werkgevers met bewustwording voor veranderingen. Bewustwording is echt niet voldoende, mee doen, samenwerken en synergie levert vooruitgang en financieel voordeel voor organisaties. ASPA zoekt samen met organisaties naar het kantoor van morgen!