CHI Nederland


12 januari 1999

Op 12 januari was er een lezing(?) over "Improving Control Over Multidisciplinary projects (ICOM)" door Jan-Willem van Aalst)

Het verslag van die lezing is helaas verloren gegaan