CHI Nederland


14 december 1999

Door:
Johan Schuurmans (IBM) en Peter Eikelboom (Rabobank)

Vormgeving en navigatie van intranet sites en toepassingen binnen grote organisaties.

Een intranet is een steeds belangrijker communicatiekanaal binnen organisaties. Het heeft als doel medewerkers te ondersteunen op het gebied van informatievoorziening, communicatie en werkprocessen. De kwaliteit van de communicatie heeft grote invloed op het succes van de communicatie. Bij intranet sites of toepassingen wordt dit voor een belangrijk deel bepaald door de bruikbaarheid van de gebruikersinterface.

Centrale vraag

De centrale vraag die tijdens de presentatie aan de orde gebracht werd is: Hoe zorgen grote organisaties voor een consistente en bruikbare intranet interface?

De vraag werd aan de hand van twee praktijkcases, IBM en Rabobank, beantwoord. Beide organisaties hebben het afgelopen jaar een nieuw concept voor hun intranet ontwikkeld en geÔmplementeerd en prototypes hiervan werden tijdens de lezingen gepresenteerd. Zowel IBM als de Rabobank maken gebruik van een vaste stijl wat betreft opmaak en interactie van de website(s).

Bij het ontwerpen van de intranetsite van IBM is de nadruk gelegd op het presenteren van uiteenlopende soorten informatie, en wel, op een vaste manier. Zaken als een samenvatting, gerelateerde links, en titels zijn steeds op eenzelfde manier vormgegeven en op een vaste plaats te vinden.

In het ontwerp van de intranetsite van De Rabobank ligt de nadruk op het interactief gebruik en het verbergen van, bijvoorbeeld, legacy applicatie achter een standaard interface. In dit geval is gekozen voor een ontwerp die de workflow van de werkzaamheden van de betreffende medewerkers volgt.