CHI Nederland


14 september 1999

Door:
Boyd de Groot, MotionContainer

Als we kijken naar de ontwikkeling van de Informatietechnologie in de afgelopen 30 jaar dan zien we dat steeds meer informatietechnologie beschikbaar komt voor een steeds grotere groep gebruikers die steeds minder 'computerspecialist' hoeven te zijn.

In de beginjaren van de automatisering waren gebruikers echte computerexperts. Met de opkomst van de PC werd al een groter publiek in de zakelijke en particuliere markt bereikt. Desondanks is dit nog een relatief kleine groep gebruikers die toch meer technische kennis van een PC moet hebben dan een gemiddelde automobilist van motorentechniek.

Met de opkomst van multimedia, Internet en binnenkort Web-TV en 'mobile e-commerce', staat de informatietechnologie nu op de drempel om een echt massaconsumentenmarkt te bereiken, vergelijkbaar met technologieÎn als TV, CD en GSM. De massaconsument stelt echter hele andere eisen aan de informatietechnologie dan de traditionele PC gebruiker. Andere zaken dan functionaliteit, pure ergonomie en bruikbaarheid gaan een rol spelen: attractiviteit, fun, design, etc.

Op het eerste gezicht lijken dit hele nieuwe ontwikkelingen, maar goed beschouwd doorloopt iedere industrie hetzelfde proces waarbij op een gegeven moment design en emotie evenveel waarde krijgen als functionaliteit en technische betrouwbaarheid. Kijk naar de automobiel-industrie en de industrie van elektronische consumentenprodukten.

In deze presentatie werd ingaan op het fenomeen van IT als artikel voor de massa-consumentenmarkt en de rol van design en emotie hierbij. Na een inleidende presentatie was er ruimte voor discussie en interactie aan de hand van voorbeelden en demonstraties op het WWW.

Over de spreker

Boyd de Groot is verantwoordelijk voor concept en design bij MotionContainer, Interactive Architects, een multidisciplinair bureau gericht op Klant Interactie Management en Interactieve Marketing. Hij heeft een achtergrond in industrieel ontwerpen en software engineering. Boyd is lid van de website- en activiteitencommissie van SIGCHI.NL.

Deze lezing is als SIGCHI.NL bijdrage eerder gepresenteerd op:

 

  • het symposium "Vormgeving in de IT, wat moet je ermee?" van de Haagse Hogeschool te Den Haag, 13 November 1998
  • de Studiedag 'Software Ergonomie, kwaliteit van mens-machine interfaces', van het Genootschap Software Metrics van het Technologisch Instituut te Antwerpen, 18 november 1997