CHI Nederland


17 april 2003

Op 17 april jongstleden hebben we als bestuur in de Algemene Ledenvergadering verantwoording afgelegd aan de leden t.a.v. het afgelopen jaar. De meeste van onze ambities van vorig jaar hebben we waargemaakt. Het bestuur is gedechargeerd voor het gevoerde financiële beleid.

Als bestuur hebben we een open discussie kunnen voeren met de leden over onderwerpen als: continuïteit in de activiteiten, het gebruik van Engels in onze communicatie, en de contributie. Wij waarderen het dat de leden zeer betrokken zijn bij de vereniging.

Wij zijn daarom blij dat enthousiaste leden een lokale groep in Groningen hebben opgericht. Inmiddels weten wij dat hun eerste activiteit een succes was. Gefeliciteerd Groningen!

Bijzondere aandacht hebben we gevraagd voor ons lustrum. Een zeer gemotiveerd team heeft uitgebreide, inspirerende plannen ontwikkeld en gepresenteerd. Daarmee is het sterkste fundament gelegd, in de geschiedenis van onze vereniging, voor een boeiend en actief jaar. We kijken er naar uit.

Het bestuur werd versterkt met twee nieuwe leden. Jeroen Visser neemt de taken van secretaris Georg Rakers over en Henk de Poot neemt de verantwoordelijkheid over van Lilian Oosterhof voor de activiteiten. Georg en Lilian: bedankt. Jeroen en Henk: succes.

Namens het bestuur, Joerka Deen, voorzitter SIGCHI.NL