CHI Nederland


17 maart 2004

SIGCHI.NL Lezing: Creatief met techniek

Techniek dient de mens, maar niet zonder slag of stoot. Hoe ontwerp je producten gebruikmakend van enabling technology? De lezingen op 17 maart gaven het antwoord.

Read-It, presentatie door Claudia van Schijndel en Wouter Sluis

- Children Learn to Read with an Augmented Tabletop-

Onderwijs met behulp van een desktop computer is tegenwoordig heel gewoon. De PC wordt zelfs gebruikt in de laagste klassen van het basisonderwijs. Kinderen uit die groep zijn zich echter nog volop aan het ontwikkelen en de klassieke desktop omgeving sluit daar niet volledig op aan. Aan de andere kant zijn de flexibiliteit en de multi-modale mogelijkheden van de desktop van onschatbare waarde in vergelijking met oefeningen op papier.

Voor de universiteit van Eindhoven heeft onze ontwerpersgroep een tafelblad applicatie ontwikkeld: Read-It. De applicatie ondersteunt het leren lezen voor kinderen van vijf tot zeven jaar. Onze applicatie combineert de voordelen van de desktop computer met die van het klassieke kaartspel memorie. De interface is zo tastbaar en herkenbaar als dat van het kaartspel. De interactie is echter rijk aan visuele en auditieve informatie zoals dat alleen op een computer kan. Dit is een positief uitgangspunt voor vernieuwing in het computer ondersteund leesonderwijs.

Claudia van Schijndel en Wouter Sluis volgende de twee-jarige ontwerpersopleiding User System Interaction (TU/e). Zij zullen een indruk geven van het ontwerpproces, de gebruikte technieken en de eerste evaluatie met kinderen. Zowel voor de ontwikkeling van nieuwe tafelblad applicaties, als die van het computer-ondersteund leesonderwijs zijn er zeer interessante resultaten geboekt.

Ontwerpen voor mobiel, lezing door Maartje van Hardeveld

Bij een site voor mobiele devices worden heel specifieke eisen gesteld aan het ontwerp, zoals klein, compact, snel, verschillende toestellen en uiteraard handig in het gebruik. Aan de hand van voorbeelden uit twee recente projecten van de Rabobank zal Maartje vertellen over het ontwerpproces en specifieke keuzes die gemaakt werden.

De sites Rabo Mobielbankieren en Rabo YoungDynamic zijn ontwikkeld voor telefoontoestellen van i-mode en Vodafone Live! en PDA's. De eerste site ontsluit functionaliteit om te bankieren voor alle klanten van de Rabobank en de tweede site is speciaal voor jongeren van 12 tot 18.

Maartje van Hardeveld is usability adviseur bij hetBruikbaarheidsKennisCentrum van Rabofacet