CHI Nederland


24 april 2003

Eerste bijeenkomst SIGCHI.NL Noord een groot succes!

24 April jongstleden is de eerste avondbijeenkomst van SIGCHI.NL noord gerealiseerd. De opkomst was groot, zeker gezien het de eerste keer was in een lange tijd dat er in het noorden iets op gebied van CHI is georganiseerd. De organisatie mocht zich verheugen op zo’n 20 enthousiaste deelnemers en hoopt dat dit aantal zich in de toekomst uit zal breiden.

Het publiek heeft genoten van 3 interessante presentaties. Jans Aasman (TNO Telecom) heeft in zijn presentatie “Wat wil de noordeling met breedband” uiteengezet welke plannen er in het noorden leven op het gebied van breedband technologie en de technische platformen die daarvoor gebouwd gaan worden. Platformen dienen uiteraard gebruikt te worden. Diensten zijn daarom noodzakelijk om breedband technologie daadwerkelijk ‘aan de man’ te brengen. Jans is eveneens wat dieper ingegaan op deze mogelijk diensten. Aan de hand van een aantal pilots die reeds in de praktijk gerealiseerd zijn is het publiek getrakteerd op een interessante blik in de toekomst van het noorden.

Marcel Kouwenberg (LogicaCMG) is in zijn presentatie “Veranderende gebruikersbehoeften” nader ingegaan op de rol van marketing in de productontwikkeling en strategie. Dit op korte en lange termijn. In zijn presentatie is een beeld geschetst van de werkzaamheden van een marketing afdeling en hoe deze werkzaamheden steeds breder ingestoken worden. Het werkveld van marketing wordt hierdoor ook steeds breder, je krijgt met meerdere disciplines te maken. Marketing binnen LogicaCMG beslaat momenteel vaak het gehele productontwikkelingtraject en ondersteunt daarbij de strategie die LogicaCMG hoopt te realiseren.

Michiel Kostermans (TRIAM), de derde spreker, heeft de avond afgesloten met zijn presentatie “Hoe bruikbaar is een usability adviseur”. Na een korte inleiding over de rol van usability en usability adviseurs in bedrijven hebben er twee discussies plaatsgevonden aan de hand van twee stellingen waar hij zijn presentatie mee eindigde. Deze interactie werd erg gewaardeerd door het publiek en is een aanraders voor volgende initiatieven zoals lezingenavonden.

De presentaties zullen, voor zover ze beschikbaar gesteld kunnen worden voor het grote publiek, binnenkort op de website van SIGCHI.NL verschijnen.

Tot slot blijkt uit een korte evaluatie achteraf dat de deelnemers aan de lezingenavond erg enthousiast zijn. Een aantal heeft reeds toegezegd volgende avonden niet te willen missen. Ook blijkt uit de evaluatie dat de onderwerpen waar de interesse naar uitgaat zeer uiteenlopen. Daarnaast ziet men het liefst een combinatie van meer wetenschappelijke presentaties en praktijk kennis. We hopen dit enthousiasme vast te houden en een vaste bezoekerskring op te bouwen en uit te breiden. De eerstvolgende lezingenavond zal plaatsvinden op 24 juni, bij psychologie in Groningen. We kijken al uit naar een nieuw succes!

SIGCHI.NL Noord