CHI Nederland


Dutch Directions in HCI (programma)

Donderdag 10 juni 2004 vond in Amsterdam de achtste SIGCHI.NL conferentie voor academici, bedrijfsleven en studenten plaats.

In de afgelopen decennia zijn computers niet alleen veel sneller maar vooral ook kleiner geworden. Deze ontwikkeling maakt onder meer de doorbraak van mobiele telefoon en PDA's mogelijk. Stond de computer ons voorheen met name ten dienst op de werkvloer, nu is het een onderdeel van heel het maatschappelijke leven. Het HCI werkveld is daarmee groter, ongrijpbaarder, maar vooral ook boeiender geworden.

 

De conferentie 'Dutch Directions in HCI' bracht drie thema's voor het voetlicht en liet deelnemers hierover van gedachten wisselen én inspiratie opdoen:

  • Knowledge and Education . Hoe gaan we kennis vinden, presenteren, verwerken en delen?
  • Enabling technology . Hoe technologie ons leven beter, makkelijker of aangenamer kan maken?
  • Society and HCI . Wat is het effect van computers op privacy, democratie, veiligheid en waarden?

Programma

Het conferentieprogramma stond in het teken van vakinhoudelijke informatie-uitwisseling, netwerkvorming en inspiratie opdoen.

Plenary Paper talks Panel Workshop
08:00 Registratie
09:00 Opening
09:15 Keynote 'De toekomst van zinvolle interactie' (Bas Haring)
10:30 Knowledge & Education Absolute Awareness The Other Ways
12:00 Lunch
13:00 Keynote 'Distilling User Behavior' (Peter Merholz)
14:00 Enabling technology Overal online, altijd sociaal? Innovatie in het MKB
16:00 HCI & society Envisioning Education Rich User Interfaces
17:30 Afsluiting
18:00 Borrel

Side Events

Deelnemers konden zich laten inspireren door posterpresentaties en demonstraties of ze konden een kijkje nemen bij het Noldus usability-lab. Er waren informatiestands van Atos Origin Technical Automation, IOP MMI, Macromedia, Noldus Information Technology en Océ-Technologies.

Lustrummagazine

Naast het programmaboekje en een cd-rom met de proceedings werd bij binnenkomst het lustrummagazine uitgereikt, een populair wetenschappelijke publicatie over vijf jaar HCI in Nederland.

Gastheer

De conferentie was te gast bij het instituut Interactieve Media van de Hogeschool van Amsterdam. SIGCHI.NL bedankt de medewerkers en studenten van harte voor hun inzet.

Sponsors

IOP MMI en Océ-Technologies waren hoofdsponsor.

De conferentie werd verder gesponsord door
Atos Origin Technical Automation
Glacimonto
Macromedia
Noldus Information Technology

Conferentieteam

Yohan Creemers Ylab, Bureau voor Interactieve Media
Igor Freeke Universiteitsbibliotheek Leiden
Joris van Gaal Rabofacet , Marketing SIGCHI.NL
Spencer de Groot Elsevier
Geert de Haan
Arjan Haring AXA
Daniel Lutz Human Shareware
Ivo Weevers Technische Universiteit Eindhoven
Namens het bestuur:
Henk de Poot Telematica Instituut , Activiteiten SIGCHI.NL

Technical comitte

Berry Eggen,Technische Universiteit Eindhoven
Gerrit van der Veer, Vrije Universiteit Amsterdam
Rob Willems, Hanzehogeschool Groningen