CHI Nederland


Toekomst van het HCI/MMI-onderwijs (bijeenkomstverslag)

Aanwezig:

SIGCHI: Joerka Deen | Haagse Hogeschool: Marcel van Vliet, Peter van Leeuwen, Joris Groen, Ronald de Waal | Industrieel ontwerpen Universiteit Twente: Mieke Brouwer | Interactieve Media Hogeschool Amsterdam: Sanne 't Hooft en Jochem Meuwese | Faculteit TBM TU Delft: Jelle Attema | Grafimediatechnologie (GMT) Hogeschool Rotterdam: Henk Zweers | Hogeschool van Utrecht, Mediatechnologie: Laurens van Wouwe en Bernard Weerdmeester

Besproken:

Een korte introductie van de vertegenwoordigde opleidingen, incl. voorbeelden van projecten en minors/masters. Daarbij werden tevens punten genoemd op het gebied van HCI/MMI onderwijs die men graag met elkaar wil bespreken. Naast algemeen onderwijskundige onderwerpen (o.a. de relatie studiepunten en competenties werd besproken evenals competentiegericht onderwijs) leven de volgende aandachtspunten bij de aanwezigen:


1. Gezamenlijke schaalgrootte van de opleidingen, de hoeveelheid studenten waarbij de volgende vragen gesteld worden:

  • Is er voldoende werk voor deze hoeveelheid studenten?
  • Welke beroepsprofielen en rollen binnen HCI/MMI en usability horen hierbij?


2. Doorstroming Bacheloropleidingen naar masters, waarbij tevens mogelijkheden voor aansluiting van opleidingen onderzocht kunnen worden. Verder werd de aansluiting van keuze minors genoemd.

3. Gezamenlijke toolkit voor projectfasering en methodieken. Hierbij wordt opgemerkt dat het niet gaat om het zelf ontwikkelen hiervan door een projectgroep, maar om een inventarisatie en onderlinge uitwisseling.

Er wordt gesproken over prioriteiten. Het is niet de bedoeling om concreet onderwijs te ontwikkelen. Vakspecialisten uit het bedrijfsleven (misschien via SIGCHI) kunnen een bijdrage leveren, het moet echter wel op het onderwijs gericht blijven.

Joerka vraagt welke bijdrage er geleverd kan worden en of men op een structurele wijze bijeenkomsten wil organiseren.
Uiteindelijk komen hier de volgende afspraken uit:

  • structureel worden alle deelnemende scholen bezocht, een soort roulatiesysteem.
  • De prioriteiten liggen voorlopig bij beroepsprofielen en bij projectfasering.
  • Bernard Weerdmeester wordt voorlopig projectleider, Ad Interim dus.
  • Eerste bijeenkomst is in maart in Amersfoort bij Bernard iets over profielen.
  • Sanne wil eind april begin mei in Amsterdam iets over projectfasering organiseren.