CHI Nederland


Tumcat: testen van mobiele applicaties (lezing bij Noldus, korte samenvatting)

 tumcat_w480.jpg

 

Internetbankieren op je telefoon, in de bus of in de trein is natuurlijk iets heel anders dan internetbankieren in je veilige thuissituatie. Hoewel usability-testers al langer overtuigd zijn van de waarde van een realistisch nagebootste gebruiksomgeving ligt dat voor mobiele applicaties nog meer voor de hand.

Marco Eggenkamp van TNO ICT ontwikkelt een testomgeving, of misschien beter gezegd ‘testopzet’ voor het evalueren van (mobiele) toepassingen in hun gebruikscontext. Dit gebeurt in het project Tumcat waar een aantal partners samenwerken.

Eisen aan zo’n opzet zijn

 • dat niet alleen het individuele gebruik kan worden getest, maar ook de sociale context – de mobiele toepassingen zijn immers communicatiemiddelen.
 • verschillende typen data moeten kunnen worden vergaard;
 • over een langere tijd moet kunnen worden gemeten
 • gebruikssituatie moet kunnen worden vastgelegd
 • meerdere gebruikers en meerdere ‘kanalen’ moeten tegelijk kunnen worden geregistreerd

Hiervoor is een architectuur met 5 modules uitgewerkt:
 • Logging: wat doet de gebruiker?
 • Context sensing: wat gebeurt er in de (virtuele en fysieke)  omgeving van de gebruiker? Kijken welke contacten de gebruiker op bepaalde momenten heeft (bv. via MSN), en met welke apparaten de hardware op een bepaald moment in verbinding staat (bluetooth)
 • Interview: korte vragen stellen naar aanleiding van bepaalde triggers (bv. als je een zoekterm invoert bij Google) of op vaste tijdstippen. Dit kan in de vorm van multiple choice of open vragen. De gebruiker kan ook worden gevraagd om een foto van de omgeving op te sturen. Belangrijk is dat dit gebeurt gedurende de gehele looptijd van een pilot met behulp van moderne communicatiemiddelen en niet alleen na afloop.
 • Platformen voor subjectieve feedback: weblogs en forums
 • Data-analyse tools, om de bovenstaande input te kunnen verwerken

Toepassingen van de testopzet zijn voorlopig:
 • Een onderzoek naar mobiel communicatiegedrag
 • Een stimulatieprogramma voor pijnpatiënten: mensen met chronische pijn moeten vaak ofwel gestimuleerd worden, ofwel worden afgeremd in het doen van activiteiten.
 • Een programma ter voorkoming van schadelijke spierkrampen bij dwarslaesiepatiënten. Met extra meetsensoren die krampen meten – die de patiënt niet kan voelen maar wel schadelijk zijn – en de context (moment van optreden, type beweging), kan na evaluatie een preventief trainingsprogramma worden opgesteld.
 • Evaluatie van een programma ten ondersteuning van mantelzorgers van dementerenden.


Grootste uitdaging blijkt te zitten in het analyseren van de data.

Voor meer informatie over het TUMCAT project:
> http://www.freeband.nl/project.cfm?id=1126

 

Igor Freeke, 16 november 2006