CHI Nederland


Ubiquitous Innovation by Jef Raskin et al. (necrologie)

Zaterdag 26 februari stierf Jef Raskin. Hoewel voor velen bekend als de schrijver van The Humane Interface, denk ik dat hij zijn meest markant bijdrage geleverd aan het ontstaan van de Macintosh computer. Al 1967 hield Jef Raskin een pleidooi voor de grafische user interface. Begin 1979 was het hem gelukt om van start te gaan met de Macintosh, die hij vernoemde naar zijn favoriete appel. In 1984 bracht Steve Jobs the Mac op de markt.

Als je de naam van Jef Raskin Google't, kom je terecht bij de geschiedenis van de huidige personal computer: Xerox Star, Apple Macintosh en Microsoft. Een boeiende geschiedenis, al was het maar omdat we er vandaag de dag onze centjes mee verdienen.

Mij valt op, dat de baanbrekende uitvinding van de grafische user interface niet voortkomt uit het brein van één briljante uitvinder, maar dat de innovatie tot stand is gekomen uit een gemeenschap van gedreven individuen die allemaal hun eigen, kleine, en briljante bijdrage hebben geleverd. articles.jpg Het gaat om uitvindingen op het gebied van user interface design: window, icon, mouse, menu, click-and-drag, pull-down menu. Maar misschien nog wel meer om het veranderen van de attitude van een hele industrie. Steve Jobs en Steve Wozniak waren in 1976 helemaal niet geïnteresseerd in human factors, laat staan een graphical user interface. Tien jaar later, zijn ze de belangrijkste voorvechters.

Wat ook opvalt is de economische verstrengeling van Apple, Microsoft en honderden bedrijven daar omheen. Ze danken hun succes aan elkaar. Ik denk dat de schijnbare aartsrivalen Steve Jobs en Bill Gates zich daar zeer bewust van zijn.

Wat betekent deze geschiedenis voor vandaag? Zoals de schrijver Robert Wright schrijft in zijn boek Nonzero, dank de mens zijn suprematie aan zijn vermogen om samen te werken. Ik vind deze geschiedenis daar een goed voorbeeld van. Daar kunnen wij vandaag uit leren dat onze samenwerking, de kleine, schijnbaar onbeduidende bijdrage van ieder individu, het enthousiasme en geloof in onze gemeenschap, kan leiden tot iets groters. Misschien wel iets waarvan we allemaal dromen.

Da's leuk om aan mee te doen.

Joerka Deen
Voorzitter SIGCHI.NL