CHI Nederland


Wetenschappelijke conferentie ook voor 'doeners' (verslag workshops)

Dat de interactie tussen mens en machine steeds meer draagvlak vindt, werd duidelijk tijdens de 8e SIGCHI.NL conferentie. In totaal kwamen zo’n 250 mensen op de conferentie af, de hoogste opkomst ooit. Wetenschappers, studenten, filosofen en afgevaardigden uit het bedrijfsleven kwamen samen om van gedachten te wisselen over onderwerpen gerelateerd aan de mens-machine interactie. Daarbij was naast paper talks en paneldiscussies ook ruimte voor workshops.

Het programma bood drie workshops. De eerste workshop, 'The Other Ways' genaamd, behandelde alternatieve visies op kennismanagement. Hoe komt het dat mensen op zoek gaan naar expliciete kennis, zoals in documenten en databases, en niet naar elkaar? En kan informatie ook naar de gebruikers stromen? In kleine groepjes werden deze vragen besproken en de bevindingen gepresenteerd.

Tijdens de tweede workshop wilde SenterNovem, een agentschap van het ministerie van Economische Zaken, een brug slaan tussen innovatiegericht onderzoek en het MKB. De deelnemers kregen alle gelegenheid om kansen en bedreigingen in kaart te brengen en SenterNovem te inspireren met tips voor toekomstig beleid.

De derde workshop behandelde 'Rich User Interfaces'. Aan de hand van een case werd duidelijk gemaakt dat het 'traditionele pagina denken' achterhaald is en dat de processen van de internetgebruiker meer centraal moeten staan. Experience is het toverwoord en opent nieuwe dimensies voor user interfaces.

Door nadrukkelijk workshops in het programma op te nemen, heeft SIGCHI aangegeven ook rekening te houden met de meer praktisch ingestelde bezoeker. Wetenschap en bedrijfsleven kregen zo volop mogelijkheden om elkaar te inspireren. En dat bevordert dan toch in ieder geval de interactie tussen mensen...

 

Tim Werkhoven, Business Consultant bij Yesco Net Projects.